Laden...

Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van online-shop RUSKNIGA.NL

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

a)      RUSKNIGA.NL - ondernemer;

b)      Koper - de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

c)       Overeenkomst op afstand - een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

d)      Techniek voor communicatie op afstand - middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en RUSKNIGA.NL gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

e)      De koopovereenkomst wordt gesloten met RUSKNIGA.NL, voor zover niet uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Totstandkoming van de koopovereenkomst:

a)      Voordat u uw bestelling verstuurt, kunt u in stap voor stap alle gegevens (bijv. naam, adres, betaalmethode en bestelde artikelen) van uw bestelling nogmaals controleren en eventueel wijzigen;

b)       Wanneer u de bestelprocedure van RUSKNIGA.NL na het invullen van de gevraagde gegevens heeft doorlopen en op "Verzenden" heeft geklikt, geeft u een bindende opdracht aan RUSKNIGA.NL;

c)        De overeenkomst komt dus tot stand middels de toezending van de door u bestelde artikelen.

3. Veiligheid bij het betalingsverkeer en de betaling:

a)      RUSKNIGA.NL biedt betaling door vooruitbetalen of onder rembours. Alle betaalmethoden zijn optimaal beveiligd door uw bank;

b)      U dient het verschuldigde bedrag(-en) te voldoen binnen 10 (tien) werkdagen na uw bestelling.

4. Annulering van uw bestelling:

a)      Binnen 5 (vijf) werkdagen na uw bestelling kunt u uw bestelling annuleren (zonder opgave van reden). Dit kunt u aan ons kenbaar maken middels een e-mailbericht van annulering; 

b)      Indien u na de verstreken tijd van annulering en/of  betaling uw verplichtingen niet bent nagekomen, ondanks een aanmaning van RUSKNIGA.NL , is RUSKNIGA.NL gerechtigd om stappen te ondernemen. Incasso- en/of proceskosten komen dan ten lasten van Koper.

5. Toepasselijk recht:

Op elke overeenkomst tussen RUSKNIGA.NL en de Koper is Nederlands recht van toepassing. RUSKNIGA.NL zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de normen van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties behandelen.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het registreren van uw bestelling.

De gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig is en niet aan derden verstrekt.

 

Адрес / Adres: 

Ruskniga.nl 
Postbus 340 
8070 AH Nunspeet 
Nederland

Банковские реквизиты / Bankgegevens

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL90INGB0005292951 t.n.v. RUSKNIGA.NL

Другие данные о компании / Overige bedrijfsgegevens:

KvK: 08071666
BTW-NR: NL 809312190B01